تبلیغات
فروش گلچینی ازآهنگ های خارجی جهت یادگیری زبان انگلیسی - ترجمه آهنگ جنگجو از كریستینا آگولرا و لینك دانلودChristina Agulera fighter
فروش گلچینی ازآهنگ های خارجی جهت یادگیری زبان انگلیسی

لینك دانلود

 

After all you put me through
بعد از همه بلا هایی كه سرم آوردی
You'd think I'd despise you
فكر می كردی كه تحقیرم می كنی
But in the end I want to thank you
اما آخرش می خواهم تشكر كنم
'Cause you made me that much stronger
چون تو باعث شدی من قوی تر بشوم


When I, thought I knew you
زمانی من, فکر می کردم که تو را می شناسم
Thinking, that you were true
فکر می کردم که تو با من رو راستی
I guess I, I couldn't trust
دیگه نمی تونم به تو اطمینان کنم
'Cause your bluff time is up
چون دوران بلوف هایت گذشته است
'Cause I've had enough
چون دیگه کافیه
You were, there by my side
تو کنارم بودی
Always, down for the ride
همیشه از من سو استفاده می کردی
But your, joy ride just came down in flames
اما دیگه همه خوشی هایت تمام شد
'Cause your greed sold me out of shame, mmhmm
چون طمع تو شرمندگی برایم نگذاشته است


After all of the stealing and cheating
بعد از تمام دزدی ها و خیانت هایت
You probably think that I hold resentment for you
احتمالا فکر می کنی که من کینه ی تورا در سینه دارم
But, uh uh, oh no, you're wrong
اما نه نه تو اشتباه می کنی
'Cause if it wasn't for all that you tried to do
چون اگه کارهای تو نبود
I wouldn't know just how capable I am to pull through
نمی فهمیدم که چقدر می تونم طاقت بیارم
So I wanna say thank you
بنابراین می خواهم ازتو تشکر کنم

 

'Cause it makes me that much stronger
چون کارهای تو من را قوی تر کرد
Makes me work a little bit harder
باعث شد یه کم سخت تر کار کنم
It makes me that much wiser
باعث شد عاقل تر بشوم
So thanks for making me a fighter
ممنون که از من یه جنگجو ساختی
Made me learn a little bit faster
باعث شدی یه ذره سریع تر یاد بگیرم
Made my skin a little bit thicker
باعث شدی بوستم یه کم کلفت تر شود
Makes me that much smarter
باعث شدی خیلی باهوش تر شوم
So thanks for making me a fighter
ممنون که از من یه جنگجو ساختی
Oh, ohh

 

Never, saw it coming
هرگز نمی دیدم دراه چه بلایی سرم می آید
All of, your backstabbing
تمام آن خنجر های از پشتت
Just so, you could cash in

خیلی راحت می تونستی  
On a good thing before I realized your game

قبل از اینكه من دستت را بخونم با یك كار خوب تلافی می كردی 
I heard, you're going around

خبر دارم كه داری می چرخی 
Playing, the victim now

می خواهی بازی كنی با شكارت 
But don't, even begin

اما دیگه شروع بازی فایده نداره 
Feeling I'm the one to blame

احساس می كنم كه من باید سرزنش بشوم
'Cause you dug your own grave

چون تو گور خودت را كندی

uh huh

After all of the fights and the lies
بعد از همه جنگ ها و دروغ هایت
Yes you wanted to harm me but that won't work anymore
بله می خواهی به من آسیب برسانی اما دیگه فایده ندارد
Uh, no more, oh no, it's over
نه نه دیگه فایده ندارد
'Cause if it wasn't for all of your torture
چون اگه شکنجه های تو نبود
I wouldn't know how to be this way now, and never back down
من نمی دونستم چطوری اینگونه رفتار کنم الان .
So I wanna say thank you

پس می خواهم از تو تشكر كنم 

'Cause it makes me that much stronger
چون کارهای تو من را قوی تر کرد
Makes me work a little bit harder
باعث شد یه کم سخت تر کار کنم
It makes me that much wiser
باعث شد عاقل تر بشوم
So thanks for making me a fighter
ممنون که از من یه جنگجو ساختی
Made me learn a little bit faster
باعث شدی یه ذره سریع تر یاد بگیرم
Made my skin a little bit thicker
باعث شدی بوستم یه کم کلفت تر شود
Makes me that much smarter
باعث شدی خیلی باهوش تر شوم
So thanks for making me a fighter
ممنون که از من یه جنگجو ساختی
Oh, ohh

How could this man I thought I knew
چطور این مردی كه فكر می كردم می شناسم
Turn out to be unjust so cruel
این قدر بی رحم وسنگدل شد
Could only see the good in you
خوبی را فقط در وجودت ببیند
Pretended not to see the truth
وتظاهر كند كه حقیقت را نمی بیند
You tried to hide your lies, disguise yourself
سعی می كردی كه دروغ هایت را پنهان كنی وخودت را پنهان كنی
Through living in denial
با حاشاكردن زنگی كنی
But in the end you'll see
اما آخرش می بینی
YOU-WON'T-STOP-ME
تو نمی تونی جلوی من را بگیری

I am a fighter and I
من یك جنگجو هستم
I ain't goin' stop
ایستی در كار نیست
There is no turning back
برگشتی در كار نیست
I've had enough
دیگه بسه
'Cause it makes me that much stronger
چون کارهای تو من را قوی تر کرد
Makes me work a little bit harder
باعث شد یه کم سخت تر کار کنم
It makes me that much wiser
باعث شد عاقل تر بشوم
So thanks for making me a fighter
ممنون که از من یه جنگجو ساختی
Made me learn a little bit faster
باعث شدی یه ذره سریع تر یاد بگیرم
Made my skin a little bit thicker
باعث شدی بوستم یه کم کلفت تر شود
Makes me that much smarter
باعث شدی خیلی باهوش تر شوم
So thanks for making me a fighter
ممنون که از من یه جنگجو ساختی

Thought I would forget
فكر می كردی یادم می ره
But I remember
اما یادمه
I remember
یادمه
I'll remember, I'll remember
یادمه

Thought I would forget
فكر می كردی یادم می ره
But I remember
اما یادمه
I remember
یادمه
I'll remember, I'll remember
یادمه

'Cause it makes me that much stronger
چون کارهای تو من را قوی تر کرد
Makes me work a little bit harder
باعث شد یه کم سخت تر کار کنم
It makes me that much wiser
باعث شد عاقل تر بشوم
So thanks for making me a fighter
ممنون که از من یه جنگجو ساختی
Made me learn a little bit faster
باعث شدی یه ذره سریع تر یاد بگیرم
Made my skin a little bit thicker
باعث شدی بوستم یه کم کلفت تر شود
Makes me that much smarter
باعث شدی خیلی باهوش تر شوم
So thanks for making me a fighter
ممنون که از من یه جنگجو ساختی
طبقه بندی: christina agulera كریستینا آگیولرا، 
ارسال توسط علیرضا
آرشیو مطالب
صفحات جانبی
پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin

دانلود اهنگ

دانلود

دانلود رایگان

دانلود نرم افزار

دانلود فیلم

دانلود فیلم

شادزیست

قالب وبلاگ

لیمونات

شارژ ایرانسل

تک باکس

دانلود نرم افزار

*

فروشگاه آهنگ خارجی