تبلیغات
فروش گلچینی ازآهنگ های خارجی جهت یادگیری زبان انگلیسی - پروانه
فروش گلچینی ازآهنگ های خارجی جهت یادگیری زبان انگلیسی

بازدید : مرتبه
تاریخ : شنبه 21 شهریور 1388

دانلود آهنگ صوتی download link

Watch it and enjoyمشاهده كنید2

When you love someone so deeply
وقتی كسی را عمیقا دوست داری
They become your life
آنها جزیی از  زندگی تو می شوند
It's easy to succumb to overwhelming fears inside
راحت میشه به ترس های  سخت درون فایق آمد
Blindly I imaged I could
چشم بسته تصور می كردم من می تونم
Keep you under glass
تو را محبوس كنم
Now I understand to hold you
اما من می دونم برای داشتن تو
I must open my hands
باید دست هایم را باز كنم
And watch you rise
و برخاستن تو را نگاره كنم

[Chorus:]
Spread your wings and prepare to fly
بالهایت را بگستران و آماده پرواز شو
For you have become a butterfly
چون تو یك پروانه شده ای
Fly abandonedly into the sun
پرواز كن رها به سوی خورشید
If you should return to me
اگر قرار باشه برگردی
We truly were meant to be
ما واقعا باهم خواهیم بود
So spread your wings and fly
پس بالهایت را باز كن و پرواز كن
Butterfly
پروانه
I have learned that beauty
یاد گرفته ام كه زیبایی
Has to flourish in the light
باید در نور شكوفا شود
Wild horses run unbridled
اسبات وحشی بی افسار تاخت خواهند رفت
Or their spirit dies
در غیر این صورت روحشان خواهد مرد
You have given me the courage
تو به من جرات دادی
To be all that I can
تا همه آن چیزی كه باید باشم باشم
And truly feel your heart will
و واقعا احساس می كنم قلب تو
Lead you back to me when you're
تو را به من برخواهد گردان وقتی كه بخواهی
Ready to land
فرود بیایی
[Chorus]

I can't pretend these tears
نمی توانم تظاهر كنم این اشك ها
Aren't overflowing steadily
مدام جاری نمی شوند
I can't prevent this hurt from
نمی تونم جلو این آسیبی كه
Almost overtaking me
به من خواهد رسید را بگیرم
But I will stand and say goodbye
ولی می ایستم و خداحافظی می كنم
For you'll never be mine
چون تو هرگز مال من نخواهی بود
Until you know the way it feels to fly
تا تو بفهمی چگونه است احساس پرواز
[Chorus]

So flutter through the sky
پس پر بزن در آسمان
Butterfly
پروانه
Spread your wings and fly
بالهایت را بگسترانو پرواز كن
Butterfly [Chorus
طبقه بندی: mariah carey، 
برچسب ها: fear، hold، seccumb، soread، butterfly، unbridled، spirit، fly،
ارسال توسط علیرضا
آرشیو مطالب
صفحات جانبی
پیوند های روزانه