تبلیغات
فروش گلچینی ازآهنگ های خارجی جهت یادگیری زبان انگلیسی - heroقهرمان
فروش گلچینی ازآهنگ های خارجی جهت یادگیری زبان انگلیسی

بازدید : مرتبه
تاریخ : پنجشنبه 19 شهریور 1388

ترجمه آهنگ قهرمان

 

download link hereدانلود كنید

Watch it and enjoyمشاهده كنید

There's a hero
یك قهرمانهست
If you look inside your heart
اگه تو به درون قلبت نگاه كنی
You don't have to be afraid
نباید بترسی
Of what you are
از آنچه كه هستی
There's an answer
یه جواب هست
If you reach into your soul
اگر رسیدی به روح خود
And the sorrow that you know
غمی كه می شناسی
Will melt away
ذوی خواهد شد
And then a hero comes along
و بعد قهرمانی ظاهر خواهد شد
With the strength to carry on
با قدرتی برای پیش بردن
And you cast your fears aside
و تو ترسهایت را دور خواهی ریخت
And you know you can survive
و می فهمی كه می تونی ادامه بدهی
So when you feel like hope is gone
پس وقتی كه احساس كردی امیدی نداری
Look inside you and be strong
نگاه كن به درون خود و قوی باش
And you'll finally see the truth
تو سرانجام حقیقت را خواهی دید
That a hero lies in you
كه قهرمانی در تو نهفته است
It's a long road
راه طولانی  است
And you face the world alone
و تو تنها با دنیا روبرویی
No one reaches out a hand
هیچ كس دستی دراز نمی كند
For you to hold
كه تو بگیری
You can find love
می تونی عشق پیدا كنی
If you search within yourself
اگه درون خودت را بگردی
And the emptiness you felt
و احساس تهی بودن تو
Will disappear
از بین خواهد رفت
And then a hero comes along
و بعد قهرمانی ظاهر خواهد شد
With the strength to carry on
با قدرتی برای پیش بردن
And you cast your fears aside
و تو ترسهایت را دور خواهی ریخت
And you know you can survive
و می فهمی كه می تونی ادامه بدهی

So when you feel like hope is gone
پس وقتی كه احساس كردی امیدی نداری
Look inside you and be strong
نگاه كن به درون خود و قوی باش
And you'll finally see the truth
تو سرانجام حقیقت را خواهی دید
That a hero lies in you
كه قهرمانی در تو نهفته است
Oh ho, Lord knows
خدا می دونه
Dreams are hard to follow
سخته دبال آرزو بودن
But don't let anyone
اما اجازه نده
Tear them away, hey yea
كسی آنها را از تو بگیره
Hold on
صبر كن
There will be tomorrow
زود فردا خواهد آمد
In time, you find the way, hey
و راهی  پیدا خواهد شد
then a hero comes along
و بعد قهرمانی ظاهر خواهد شد
With the strength to carry on
با قدرتی برای پیش بردن
And you cast your fears aside
و تو ترسهایت را دور خواهی ریخت
And you know you can survive
و می فهمی كه می تونی ادامه بدهی

So when you feel like hope is gone
پس وقتی كه احساس كردی امیدی نداری
Look inside you and be strong
نگاه كن به درون خود و قوی باش
And you'll finally see the truth
تو سرانجام حقیقت را خواهی دید
That a hero lies in you
كه قهرمانی در تو نهفته است
That a hero lies in you
Mmm, that a hero lies in you
طبقه بندی: mariah carey، 
برچسب ها: mariah carey، hero، lyric، heart، soul، sorrow، fear، hope، alone، search،
ارسال توسط علیرضا
آرشیو مطالب
صفحات جانبی
پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin

دانلود اهنگ

دانلود

دانلود رایگان

دانلود نرم افزار

دانلود فیلم

دانلود فیلم

شادزیست

قالب وبلاگ

لیمونات

شارژ ایرانسل

تک باکس

دانلود نرم افزار

*

فروشگاه آهنگ خارجی