تبلیغات
فروش گلچینی ازآهنگ های خارجی جهت یادگیری زبان انگلیسی - Because You Loved Me
فروش گلچینی ازآهنگ های خارجی جهت یادگیری زبان انگلیسی

بازدید : مرتبه
تاریخ : چهارشنبه 19 فروردین 1388

watch it and enjoy

For all those times you stood by me

به خاطر تمام لحظاتی كه در كنار من بودی
For all the truth that you made me see

یه خاطر تمام حقایقی كه تو باعث شدی من ببینم
For all the joy you brought to my life

به خاطر تمام لذتی كه  به زندگی من دادی
For all the wrong that you made right

به خاطر تمام اشتباهاتی كه تو درست كردی
For every dream you made come true

به خاطر هر رویایی كه تو باعث شدی درست از آب در بیاد
For all the love I found in you

به خاطر تمام عشقی كه من در تو پیدا كردم
I'll be forever thankful baby

من همیشه قدردان تو خواهم بود
You're the one who held me up

تو كسی بودی كه مرا بالا نگه می داشتی
Never let me fall

هرگز اجازه ندادی من سقوط كنم
You're the one who saw me through through it all
تو كسی بودی كه همه جا به كمك من می آمدی
You were my strength when I was weak

تو قدرت من بودی وقتی من ضعیف بودم
You were my voice when I couldn't speak

تو صدای من بودی وقتی من نمی توانستم صحبت كنم
You were my eyes when I couldn't see

تو چشم های من بودی وقتی من نمی تونستم ببینم
You saw the best there was in me

تو بهترین چیزها را در من می دیدی
Lifted me up when I couldn't reach

كمكم می كردی برسم وقتی نمی تونستم برسم
You gave me faith cause you believed

تو به من ایمان دادی به خاطر اینكه باور داشتی
I'm everything I am

من همه چیزم من
Because you loved me
یه خاطر اینكه دوستم داشتی
You gave me wings and made me fly

تو به من بال دادی و باعث شدی من پرواز كنم
You touched my hand I could touch the sky

وقتی دستم را گرفتی من توانستم آسمان را لمس كنم
I lost my faith, you gave it back to me

من ایمانم را از دست دادم  تو آن را به باز گرداندی
You said no star was out of reach

گفتی كه هیچ ستاره ای دور از دسترس نیست
You stood by me and I stood tall

تو كنارم بودی ومن
I had your love I had it all

تمام عشق تو مال من بود
I'm grateful for each day you gave me

Maybe I don't know that much
But I know this much is true
I was blessed because I was loved by you

You were my strength when I was weak
You were my voice when I couldn't speak
You were my eyes when I couldn't see
You saw the best there was in me
Lifted me up when I couldn't reach
You gave me faith cause you believed
I'm everything I am
Because you loved me

You were always there for me
The tender wind that carried me
A light in the dark shining your love into my life
You've been my inspiration
Through the lies you were the truth
My world is a better place because of you

You were my strength when I was weak
You were my voice when I couldn't speak
You were my eyes when I couldn't see
You saw the best there was in me
Lifted me up when I couldn't reach
You gave me faith cause you believed
I'm everything I am
Because you loved me

You were my strength when I was weak
You were my voice when I couldn't speak
You were my eyes when I couldn't see
You saw the best there was in me
Lifted me up when I couldn't reach
You gave me faith cause you believed
I'm everything I am
Because you loved me

I'm everything I am
Because you loved me
طبقه بندی: celine dion، 
برچسب ها: celine dion،
ارسال توسط علیرضا
آرشیو مطالب
صفحات جانبی
پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin

دانلود اهنگ

دانلود

دانلود رایگان

دانلود نرم افزار

دانلود فیلم

دانلود فیلم

شادزیست

قالب وبلاگ

لیمونات

شارژ ایرانسل

تک باکس

دانلود نرم افزار

*

فروشگاه آهنگ خارجی